Publicaties

Na elk onderzoeksproject worden de resultaten beschreven in een artikel of rapport.  Heel wat van deze publicaties lees je in de Vlaamse vakpers, maar we stellen ze ook graag blijvend ter beschikking via onze website.

Onderstaande lijst bevat alle publicaties met de meest recente bovenaan.  Wil je info over een specifiek onderwerp, gebruik dan zeker de zoekfunctie.

Wil je nog extra achtergrondinformatie of een advies toegespitst op uw bedrijfssituatie, aarzel niet om ons te contacteren via lcv@provincieantwerpen.be.  Ook voor een afgedrukt exemplaar van een rapport of publicatie kan je bij het lcv secretariaat terecht op 014 85 27 07.


Er zijn 180 resultaten gevonden.

 1. 2015_13: toepassing prp op grasland

 2. 2015_12: brochure bioremediatie : hoe puntvervuiling gewasbeschermingsmiddelen voorkomen

 3. 2015_11: teeltfiche luzerne

 4. 2015_10: resultaten korrelmaïs 2014

 5. 2015_9: resultaten kuilmaïs 2014

 6. 2015_8: onkruidwijzer maïs

 7. 2015_7: presentatie rond de teelt van vlinderbloemigen in kader van vergroening

 8. 2015_6: brochure demo bijproducten

 9. 2015_5: handleiding graslandkalender

 10. 2015_4: tabellen korrelmaïs 2014

 11. 2015_3: tabellen kuilmaïs 2014

 12. 2015_2: resultaten kuilmaïs 2014

 13. 2015_1: resultaten korrelmaïs 2014

 14. 2014_17: eiwitgewassen in de teeltrotatie in het licht van duurzame landbouw

 15. 2014_16: samenstelling graszaadmengsels 2014 deel b

 16. 2014_16: samenstelling graszaadmengsels 2014 deel a

 17. 2014_15: aandacht voor ipm, ook bij voedergewassen

 18. 2014_14: voorjaarsscheuren grasland: welk gewas inzaaien en welke bemesting toepassen?

 19. 2014_13: effect van het additief 11gft op de kuilkwaliteit, chemische samenstelling en in vitro verteerbaarheid van engels raaigras

 20. 2014_12: effect van het additief 11gft in graskuil op de pensafbreekbaarheid en melkproductieresultaten

 21. 2014_11: het beste tijdstip om grasland te vernieuwen

 22. 2014_10: rijenbemesting met mengmest bij maïs

 23. 2014_9: strategieën voor graslandbemesting

 24. 2014_8: update bemesting maïs versie 2013

 25. 2014_7: bemestingsstrategie teeltcombinatie gras-maïs

 26. 2014_6: maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken

 27. 2014_5: geïntegreerde onkruidbestrijding in maïs

 28. 2002 weidevernieuwing: invloed van de ouderdom van de weide op de productiviteit

 29. 2014_4: tabellen kuilmaïs 2013

 30. 2014_3: tabellen korrelmaïs 2013