Rekentool Veldbonen

Wil je met een nieuwe teelt op je bedrijf starten? Bezin dan voor je begint. Een teelt of voeder als veldbonen biedt heel wat potentieel, maar hoe bereken je dat potentieel? De markt is immers (nog) niet goed ontwikkeld en zijn teeltkosten en opbrengsten vaak niet goed gekend. Ook het toasten is iets wat we niet kennen vanuit courante akkerbouwteelten. Stef Keppens van PVL maakte een handige tool waarmee je als akkerbouwer of veehouder de waarde van het gewas kan inschatten. Met sterke prijsschommelingen is het immers belangrijk om zelf enkele scenario’s te berekenen. Standaard staan er reeds waarden ingevuld en ook richtwaarden worden vermeld. De opbrengst is bijvoorbeeld zeer afhankelijk van de grondsoort. Hoe meer je de verschillende parameters aanpast aan je specifieke bedrijfssituatie, hoe meer het resultaat de realiteit zal benaderen.

Het is een eenvoudige tool op basis van een rekenblad. Door op de tegel links te klikken start je het downloaden van de tool.

De tool omvat 3 tabbladen. Het eerste tabblad omvat de teeltkosten en opbrengsten. De gele cellen pas je steeds aan aan de situatie van jou bedrijf of regio. De tool berekent aan de hand hiervan je teeltsaldo en de verkoopprijs om break even te zijn.

Het tweede tabblad berekent de waarde als voeder aan de hand van de voederwaardeprijs. Wil je rekenen met de meest actuele energie- en eiwitprijzen? Dan kan het nodig zijn dat je de energie en eiwitprijzen aanpast zoals ze op www.voederwaardeprijzen.nl gepubliceerd worden. Neem de cijfers uit de tabel voor VEM (geel) of VEVI (blauw) naargelang je voor melk- of vlees(rund)vee werkt en zet ze om van cent naar EUR.

Ook kan je berekenen wat het voordeel zou zijn als je krachtvoer, soja en/of maïsmeel zou vervangen door veldbonen.

Het derde tabblad berekent in hoeverre laten toasten te verantwoorden is qua meerwaarde. Ook hier weer kan je eventueel de VEM en DVE-toeslag prijzen aanpassen volgens de actuele voederwaardeprijzen. Als de eiwitprijs hoog genoteerd staat zal het toasten immers sneller terugverdiend worden.

Deze tool werd ontwikkeld in het Relance project ‘Veldbonen van veld tot voer’