Publicaties

Na elk onderzoeksproject worden de resultaten beschreven in een artikel of rapport.  Heel wat van deze publicaties lees je in de Vlaamse vakpers, maar we stellen ze ook graag blijvend ter beschikking via onze website.

Onderstaande lijst bevat alle publicaties met de meest recente bovenaan.  Wil je info over een specifiek onderwerp, gebruik dan zeker de zoekfunctie.

Wil je nog extra achtergrondinformatie of een advies toegespitst op uw bedrijfssituatie, aarzel niet om ons te contacteren via lcv@provincieantwerpen.be.  Ook voor een afgedrukt exemplaar van een rapport of publicatie kan je bij het lcv secretariaat terecht op 014 85 27 07.


Er zijn 206 resultaten gevonden.

 1. A_2023_01 rassenproeven voederbieten resultaten 2022

 2. P_2023 meerjarige resultaten rassenproeven korrelmais - varmabel

 3. P_2023 meerjarige resultaten rassenproeven kuilmais vroeg - varmabel

 4. P_2023 meerjarige resultaten rassenproeven kuilmais vroeg - varmabel

 5. P_2023 tabellen rassenproeven korrelmaïs varmabel - resultaten 2022

 6. P_2023 tabellen rassenproeven laat varmabel - resultaten 2022

 7. P_2023_01 tabellen kuilmais vroeg varmabel-resultaten 2022

 8. A2022_15 zijdeplant duikt op

 9. A 2022_14 onkruidbestrijding maïs : adviezen 2022

 10. B_2022_03 jaarverslag praktijkcentra plant 2021

 11. B2022_2 brochure lerend netwerk graslandboeren

 12. B2022_1 brochure 'functionele leidraad groenbedekkers bij maïs'

 13. A2022_13 groenbedekkers bij korrelmaïs

 14. A2022_12 gelijk- en onderzaai bij maïs na gescheurd grasland

 15. A2022_11 vruchtwisselingsproeven proefhoeve bottelare en hooibeekhoeve

 16. A2022_10 scenariofiches 4jvruchtwisseling

 17. A2022_9 webinars cslim_4j vruchtwisseling

 18. A2022_7 4j principe van vruchtwisseling

 19. A2022_6 geslaagde maisteelt

 20. A2022_5 rassenkeuze voederbieten 2022

 21. A_2022_4 varmabel korrelmais artikel

 22. A_2022_3 varmabel kuilmais artikel

 23. E 2022_1 nieuwe maatregelen rond ipm

 24. P_2022_1 presentatie webinar c-slim

 25. A_2022_2 tabellen maisrassenproeven varmabel oogstjaar 2021

 26. A 2022_1 kostprijsraming voedergewassen 2022

 27. B 2018_9 meer groenbedekker, meer mais

 28. A 2021_8 wat te zaaien na de maïsoogst ?

 29. E 2021_8 vroegere inzaai vanggewassen voor hogere stikstofopname !

 30. E 2021_7 spuittechniek in de akkerbouw onder de loep : rapport driftreductie mais