Publicaties

Na elk onderzoeksproject worden de resultaten beschreven in een artikel of rapport.  Heel wat van deze publicaties lees je in de Vlaamse vakpers, maar we stellen ze ook graag blijvend ter beschikking via onze website.

Onderstaande lijst bevat alle publicaties met de meest recente bovenaan.  Wil je info over een specifiek onderwerp, gebruik dan zeker de zoekfunctie.

Wil je nog extra achtergrondinformatie of een advies toegespitst op uw bedrijfssituatie, aarzel niet om ons te contacteren via lcv@provincieantwerpen.be.  Ook voor een afgedrukt exemplaar van een rapport of publicatie kan je bij het lcv secretariaat terecht op 014 85 27 07.


Er zijn 180 resultaten gevonden.

 1. 2014_2: resultaten kuilmaïs 2013

 2. 2014_1: resultaten korrelmaïs 2013

 3. 2013_7: referentiepercelen: nitraatresidu 2012 - resultaten van een eerste jaar werking

 4. 2013_6: evaluatie map-meetpunten meetjaar 2012-2013

 5. 2013_5: grasmengsels 2013

 6. 2013_4: onkruidbestrijding bij maïs op een keerpunt 2012

 7. A2013_3: resultaten rassenonderzoek kuilmaïs 2012

 8. A2013_2: resultaten rassenonderzoek korrelmaïs 2012

 9. A2013_1: tussentijdse evaluatie map meetpunten april 2013

 10. A2011_5 weidevernieuwing voorjaar - hoe bemesten?

 11. B2012_2: brochure 'graslanddemo 2012'

 12. 2012_6: rijenbemesting bij maïs : welke meststof kiezen?

 13. B2012_1: tabel kostprijsraming voedergewassen lcv 2012

 14. A2012_2: resultaten rassenproeven korrelmais 2011

 15. A2012_1: resultaten rassenproeven kuilmaïs 2011

 16. A2012_3: teeltverloop seizoen 2011

 17. A2012_5: stikstofmineralistatie in de maïsteelt

 18. A2012_4: optimale onkruidbestrijding maïs vraagt vakkennis. resultaten lcv onkruidbestrijdingsproeven 2011

 19. B2010/1 brochure 'demo grasland 2010'

 20. Resultaten rassenonderzoek kuilmaïs 2009

 21. B2010/1brochure 'optimalisatie van onkruidbestrijding in maïs'

 22. Onkruidbestrijding in maïs vraagt maatwerk - resultaten praktijkproeven 2009

 23. Bladvlekkenziekte bij maïs: een blijvend probleem?

 24. Humuszuren als hulpmiddel voor de optimalisatie van opbrengst en kwaliteit van raaigras bij verminderde bemesting

 25. Samenstelling graszaadmengsels 2009

 26. Inkuilen met het oog op minimale broei- en schimmelontwikkeling bij maïs : lcv test broeiremmers 2007

 27. Bladluizen in maïs 2008

 28. Ook voor de bodem conditiescore en een berekend rantsoen - bemesting voedergewassen

 29. Voorlichtingsnetwerk afrijping silomaïs in 2008

 30. Resultaten rassenproeven biogas-maïs 2008