Over LCV

LCV als koepel

Sinds de oprichting in 1996 bundelt het LCV alle organisaties en instellingen in Vlaanderen die zich bezighouden met onderzoek rond voederteelten. De partners van het LCV zijn de landbouwscholen, hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstellingen en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Financiering

Het LCV kan jaarlijks rekenen op een werkingsbijdrage vanuit de Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant. Voorwaarde is dat daarnaast 75% van het bedrag van de subsidie vanuit de sector wordt betaald.

De provincie Antwerpen draagt bij in de werking door het ter beschikking stellen van o.a. personeel. Daarnaast financieren ook de beroepsorganisaties Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat, de vakbladen Landbouwleven en Boer & Tuinder en Semzabel.

Structuur

De leiding van de vzw berust bij de Raad van Bestuur. Hierin zijn de financierders vertegenwoordigd. Het Technisch Comité fungeert als ‘denktank’ in de werking van het LCV. Hier worden nieuwe ideeën aangebracht, lopende onderzoeken opgevolgd en voorlichting geëvalueerd.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en ondervoorzitter van het Technisch Comité, de verantwoordelijke ingenieur van Departement Landbouw en Visserij en de coördinatoren en secretaris. Zij stellen het jaarprogrammavoorstel samen aan de hand van de adviezen vanuit het Technisch Comité. Vaak worden per project of thema nog stuur- of werkgroepen samengeroepen.

Het merendeel van de leden van de Raad van Bestuur zijn actieve landbouwers. Ook in het Technisch Comité nemen landbouwers uit de verschillende regio’s deel aan de vergaderingen.