Publicaties

Na elk onderzoeksproject worden de resultaten beschreven in een artikel of rapport.  Heel wat van deze publicaties lees je in de Vlaamse vakpers, maar we stellen ze ook graag blijvend ter beschikking via onze website.

Onderstaande lijst bevat alle publicaties met de meest recente bovenaan.  Wil je info over een specifiek onderwerp, gebruik dan zeker de zoekfunctie.

Wil je nog extra achtergrondinformatie of een advies toegespitst op uw bedrijfssituatie, aarzel niet om ons te contacteren via lcv@provincieantwerpen.be.  Ook voor een afgedrukt exemplaar van een rapport of publicatie kan je bij het lcv secretariaat terecht op 014 85 27 07.


Er zijn 178 resultaten gevonden.

 1. Voedermengwagens vergeleken. resultaten demodagen ?gemengd voederen? 2008

 2. Vlot op weg met sectorgids en lastenboek

 3. Kan koolzaadkoek ingeschakeld worden in melkveerantsoenen?

 4. Kunnen voederbieten perspulp vervangen in het melkveerantsoen?

 5. Voederbieten opnieuw in beeld

 6. Voederwaarde van 4 grasklaverkuilen: witte klaver versus rode klaver

 7. Stikstofbemesting van klaver en luzerne, al dan niet gemengd met raaigrassen

 8. Bewust beperkt beweiden. beter voor koe en boer?

 9. Aanleg van gras/klaver na 1 oktober?

 10. Samenstelling graszaadmengsels 2008

 11. Zwavel- en seleniumbemesting bij grasland

 12. Humifirst als bodemverbeteraar in de gras- en maïsteelt

 13. Vroegrijpheid bij maïs: fao-index de maatstaf?

 14. Bladvlekkenziekte bij maïs

 15. Resultaten rassenonderzoek biogas-mais 2007

 16. Resultaten rassenonderzoek korrelmaïs 2007

 17. Teeltverloop seizoen 2007

 18. Een adequate onkruidbestrijding in maïs vraagt de nodige aandacht!

 19. Bladluizen in maïs 2007

 20. Bemesting voedergewassen : puzzelwerk

 21. Nitraatrest onder grasklaver in de praktijk

 22. E_2007_1 folder jacobskruisrkuid provincie antwerpen

 23. B 2007/1 brochure 'eiwithoudende gewassen telen voor eigen voederwinning' (demoproject adlo 2005-2006)

 24. A2006_x effect op graszode van emissiearme toediening van drijfmest op grasland

 25. Tarwe ingekuild in draf vergeleken met geplette tarwe en ingekuilde gemalen tarwe bij melkvee

 26. B2005/1 brochure 'mogelijkheden van klaver en luzerne in de moderne veehouderij'

 27. Invloed van een vervroegde stopzetting van de begrazing op de grasopbrengst en stikstofreserve in de bodem (2000-2002)

 28. B1999/1 brochure 'gras van veld tot voer'