Publicaties

Na elk onderzoeksproject worden de resultaten beschreven in een artikel of rapport.  Heel wat van deze publicaties lees je in de Vlaamse vakpers, maar we stellen ze ook graag blijvend ter beschikking via onze website.

Onderstaande lijst bevat alle publicaties met de meest recente bovenaan.  Wil je info over een specifiek onderwerp, gebruik dan zeker de zoekfunctie.

Wil je nog extra achtergrondinformatie of een advies toegespitst op uw bedrijfssituatie, aarzel niet om ons te contacteren via lcv@provincieantwerpen.be.  Ook voor een afgedrukt exemplaar van een rapport of publicatie kan je bij het lcv secretariaat terecht op 014 85 27 07.


Er zijn 195 resultaten gevonden.

 1. A2012_3: teeltverloop seizoen 2011

 2. A2012_5: stikstofmineralistatie in de maïsteelt

 3. A2012_4: optimale onkruidbestrijding maïs vraagt vakkennis. resultaten lcv onkruidbestrijdingsproeven 2011

 4. B2010/1 brochure 'demo grasland 2010'

 5. Resultaten rassenonderzoek kuilmaïs 2009

 6. B2010/1brochure 'optimalisatie van onkruidbestrijding in maïs'

 7. Onkruidbestrijding in maïs vraagt maatwerk - resultaten praktijkproeven 2009

 8. Bladvlekkenziekte bij maïs: een blijvend probleem?

 9. Humuszuren als hulpmiddel voor de optimalisatie van opbrengst en kwaliteit van raaigras bij verminderde bemesting

 10. Samenstelling graszaadmengsels 2009

 11. Inkuilen met het oog op minimale broei- en schimmelontwikkeling bij maïs : lcv test broeiremmers 2007

 12. Bladluizen in maïs 2008

 13. Ook voor de bodem conditiescore en een berekend rantsoen - bemesting voedergewassen

 14. Voorlichtingsnetwerk afrijping silomaïs in 2008

 15. Resultaten rassenproeven biogas-maïs 2008

 16. Resultaten rassenproeven korrelmaïs 2008

 17. Teeltverloop seizoen 2008

 18. Voedermengwagens vergeleken. resultaten demodagen ?gemengd voederen? 2008

 19. Vlot op weg met sectorgids en lastenboek

 20. Kan koolzaadkoek ingeschakeld worden in melkveerantsoenen?

 21. Kunnen voederbieten perspulp vervangen in het melkveerantsoen?

 22. Voederbieten opnieuw in beeld

 23. Voederwaarde van 4 grasklaverkuilen: witte klaver versus rode klaver

 24. Stikstofbemesting van klaver en luzerne, al dan niet gemengd met raaigrassen

 25. Bewust beperkt beweiden. beter voor koe en boer?

 26. Aanleg van gras/klaver na 1 oktober?

 27. Samenstelling graszaadmengsels 2008

 28. Zwavel- en seleniumbemesting bij grasland

 29. Humifirst als bodemverbeteraar in de gras- en maïsteelt

 30. Vroegrijpheid bij maïs: fao-index de maatstaf?