Publicaties

Na elk onderzoeksproject worden de resultaten beschreven in een artikel of rapport.  Heel wat van deze publicaties lees je in de Vlaamse vakpers, maar we stellen ze ook graag blijvend ter beschikking via onze website.

Onderstaande lijst bevat alle publicaties met de meest recente bovenaan.  Wil je info over een specifiek onderwerp, gebruik dan zeker de zoekfunctie.

Wil je nog extra achtergrondinformatie of een advies toegespitst op uw bedrijfssituatie, aarzel niet om ons te contacteren via lcv@provincieantwerpen.be.  Ook voor een afgedrukt exemplaar van een rapport of publicatie kan je bij het lcv secretariaat terecht op 014 85 27 07.


Er zijn 143 resultaten gevonden.

 1. 2015_8: onkruidwijzer maïs

 2. 2015_7: presentatie rond de teelt van vlinderbloemigen in kader van vergroening

 3. 2015_6: brochure demo bijproducten

 4. 2015_5: handleiding graslandkalender

 5. 2015_4: tabellen korrelmaïs 2014

 6. 2015_3: tabellen kuilmaïs 2014

 7. 2015_2: resultaten kuilmaïs 2014

 8. 2015_1: resultaten korrelmaïs 2014

 9. 2014_17: eiwitgewassen in de teeltrotatie in het licht van duurzame landbouw

 10. 2014_16: samenstelling graszaadmengsels 2014 deel b

 11. 2014_16: samenstelling graszaadmengsels 2014 deel a

 12. 2014_15: aandacht voor ipm, ook bij voedergewassen

 13. 2014_14: voorjaarsscheuren grasland: welk gewas inzaaien en welke bemesting toepassen?

 14. 2014_13: effect van het additief 11gft op de kuilkwaliteit, chemische samenstelling en in vitro verteerbaarheid van engels raaigras

 15. 2014_12: effect van het additief 11gft in graskuil op de pensafbreekbaarheid en melkproductieresultaten

 16. 2014_11: het beste tijdstip om grasland te vernieuwen

 17. 2014_10: rijenbemesting met mengmest bij maïs

 18. 2014_9: strategieën voor graslandbemesting

 19. 2014_8: update bemesting maïs versie 2013

 20. 2014_7: bemestingsstrategie teeltcombinatie gras-maïs

 21. 2014_6: maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken

 22. 2014_5: geïntegreerde onkruidbestrijding in maïs

 23. 2002 weidevernieuwing: invloed van de ouderdom van de weide op de productiviteit

 24. 2014_4: tabellen kuilmaïs 2013

 25. 2014_3: tabellen korrelmaïs 2013

 26. 2014_2: resultaten kuilmaïs 2013

 27. 2014_1: resultaten korrelmaïs 2013

 28. 2013_7: referentiepercelen: nitraatresidu 2012 - resultaten van een eerste jaar werking

 29. 2013_6: evaluatie map-meetpunten meetjaar 2012-2013

 30. 2013_5: grasmengsels 2013