Publicaties

Na elk onderzoeksproject worden de resultaten beschreven in een artikel of rapport.  Heel wat van deze publicaties lees je in de Vlaamse vakpers, maar we stellen ze ook graag blijvend ter beschikking via onze website.

Onderstaande lijst bevat alle publicaties met de meest recente bovenaan.  Wil je info over een specifiek onderwerp, gebruik dan zeker de zoekfunctie.

Wil je nog extra achtergrondinformatie of een advies toegespitst op uw bedrijfssituatie, aarzel niet om ons te contacteren via lcv@provincieantwerpen.be.  Ook voor een afgedrukt exemplaar van een rapport of publicatie kan je bij het lcv secretariaat terecht op 014 85 27 07.


Er zijn 142 resultaten gevonden.

 1. 2015_7: presentatie rond de teelt van vlinderbloemigen in kader van vergroening

 2. 2015_6: brochure demo bijproducten

 3. 2015_5: handleiding graslandkalender

 4. 2015_4: tabellen korrelmaïs 2014

 5. 2015_3: tabellen kuilmaïs 2014

 6. 2015_2: resultaten kuilmaïs 2014

 7. 2015_1: resultaten korrelmaïs 2014

 8. 2014_17: eiwitgewassen in de teeltrotatie in het licht van duurzame landbouw

 9. 2014_16: samenstelling graszaadmengsels 2014 deel b

 10. 2014_16: samenstelling graszaadmengsels 2014 deel a

 11. 2014_15: aandacht voor ipm, ook bij voedergewassen

 12. 2014_14: voorjaarsscheuren grasland: welk gewas inzaaien en welke bemesting toepassen?

 13. 2014_13: effect van het additief 11gft op de kuilkwaliteit, chemische samenstelling en in vitro verteerbaarheid van engels raaigras

 14. 2014_12: effect van het additief 11gft in graskuil op de pensafbreekbaarheid en melkproductieresultaten

 15. 2014_11: het beste tijdstip om grasland te vernieuwen

 16. 2014_10: rijenbemesting met mengmest bij maïs

 17. 2014_9: strategieën voor graslandbemesting

 18. 2014_8: update bemesting maïs versie 2013

 19. 2014_7: bemestingsstrategie teeltcombinatie gras-maïs

 20. 2014_6: maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken

 21. 2014_5: geïntegreerde onkruidbestrijding in maïs

 22. 2002 weidevernieuwing: invloed van de ouderdom van de weide op de productiviteit

 23. 2014_4: tabellen kuilmaïs 2013

 24. 2014_3: tabellen korrelmaïs 2013

 25. 2014_2: resultaten kuilmaïs 2013

 26. 2014_1: resultaten korrelmaïs 2013

 27. 2013_7: referentiepercelen: nitraatresidu 2012 - resultaten van een eerste jaar werking

 28. 2013_6: evaluatie map-meetpunten meetjaar 2012-2013

 29. 2013_5: grasmengsels 2013

 30. 2013_4: onkruidbestrijding bij maïs op een keerpunt 2012