Publicaties

Na elk onderzoeksproject worden de resultaten beschreven in een artikel of rapport.  Heel wat van deze publicaties lees je in de Vlaamse vakpers, maar we stellen ze ook graag blijvend ter beschikking via onze website.

Onderstaande lijst bevat alle publicaties met de meest recente bovenaan.  Wil je info over een specifiek onderwerp, gebruik dan zeker de zoekfunctie.

Wil je nog extra achtergrondinformatie of een advies toegespitst op uw bedrijfssituatie, aarzel niet om ons te contacteren via lcv@provincieantwerpen.be.  Ook voor een afgedrukt exemplaar van een rapport of publicatie kan je bij het lcv secretariaat terecht op 014 85 27 07.


Er zijn 139 resultaten gevonden.

 1. 2015_4: tabellen korrelmaïs 2014

 2. 2015_3: tabellen kuilmaïs 2014

 3. 2015_2: resultaten kuilmaïs 2014

 4. 2015_1: resultaten korrelmaïs 2014

 5. 2014_17: eiwitgewassen in de teeltrotatie in het licht van duurzame landbouw

 6. 2014_16: samenstelling graszaadmengsels 2014 deel b

 7. 2014_16: samenstelling graszaadmengsels 2014 deel a

 8. 2014_15: aandacht voor ipm, ook bij voedergewassen

 9. 2014_14: voorjaarsscheuren grasland: welk gewas inzaaien en welke bemesting toepassen?

 10. 2014_13: effect van het additief 11gft op de kuilkwaliteit, chemische samenstelling en in vitro verteerbaarheid van engels raaigras

 11. 2014_12: effect van het additief 11gft in graskuil op de pensafbreekbaarheid en melkproductieresultaten

 12. 2014_11: het beste tijdstip om grasland te vernieuwen

 13. 2014_10: rijenbemesting met mengmest bij maïs

 14. 2014_9: strategieën voor graslandbemesting

 15. 2014_8: update bemesting maïs versie 2013

 16. 2014_7: bemestingsstrategie teeltcombinatie gras-maïs

 17. 2014_6: maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken

 18. 2014_5: geïntegreerde onkruidbestrijding in maïs

 19. 2002 weidevernieuwing: invloed van de ouderdom van de weide op de productiviteit

 20. 2014_4: tabellen kuilmaïs 2013

 21. 2014_3: tabellen korrelmaïs 2013

 22. 2014_2: resultaten kuilmaïs 2013

 23. 2014_1: resultaten korrelmaïs 2013

 24. 2013_7: referentiepercelen: nitraatresidu 2012 - resultaten van een eerste jaar werking

 25. 2013_6: evaluatie map-meetpunten meetjaar 2012-2013

 26. 2013_5: grasmengsels 2013

 27. 2013_4: onkruidbestrijding bij maïs op een keerpunt 2012

 28. A2013_3: resultaten rassenonderzoek kuilmaïs 2012

 29. A2013_2: resultaten rassenonderzoek korrelmaïs 2012

 30. A2013_1: tussentijdse evaluatie map meetpunten april 2013