Publicaties

Na elk onderzoeksproject worden de resultaten beschreven in een artikel of rapport.  Heel wat van deze publicaties lees je in de Vlaamse vakpers, maar we stellen ze ook graag blijvend ter beschikking via onze website.

Onderstaande lijst bevat alle publicaties met de meest recente bovenaan.  Wil je info over een specifiek onderwerp, gebruik dan zeker de zoekfunctie.

Wil je nog extra achtergrondinformatie of een advies toegespitst op uw bedrijfssituatie, aarzel niet om ons te contacteren via lcv@provincieantwerpen.be.  Ook voor een afgedrukt exemplaar van een rapport of publicatie kan je bij het lcv secretariaat terecht op 014 85 27 07.


Er zijn 153 resultaten gevonden.

 1. A2015_18 : samenstelling commerciële grasmengsels

 2. 2015_17: teeltfiche winterveldboon

 3. 2015_16: mycotoxinen: een sluipend gevaar voor melkvee?

 4. 2015_15: teeltfiche rode klaver

 5. 2015_14: optimalisatie bemesting maïs

 6. 2015_13: toepassing prp op grasland

 7. 2015_12: brochure bioremediatie : hoe puntvervuiling gewasbeschermingsmiddelen voorkomen

 8. 2015_11: teeltfiche luzerne

 9. 2015_10: resultaten korrelmaïs 2014

 10. 2015_9: resultaten kuilmaïs 2014

 11. 2015_8: onkruidwijzer maïs

 12. 2015_7: presentatie rond de teelt van vlinderbloemigen in kader van vergroening

 13. 2015_6: brochure demo bijproducten

 14. 2015_5: handleiding graslandkalender

 15. 2015_4: tabellen korrelmaïs 2014

 16. 2015_3: tabellen kuilmaïs 2014

 17. 2015_2: resultaten kuilmaïs 2014

 18. 2015_1: resultaten korrelmaïs 2014

 19. 2014_17: eiwitgewassen in de teeltrotatie in het licht van duurzame landbouw

 20. 2014_16: samenstelling graszaadmengsels 2014 deel b

 21. 2014_16: samenstelling graszaadmengsels 2014 deel a

 22. 2014_15: aandacht voor ipm, ook bij voedergewassen

 23. 2014_14: voorjaarsscheuren grasland: welk gewas inzaaien en welke bemesting toepassen?

 24. 2014_13: effect van het additief 11gft op de kuilkwaliteit, chemische samenstelling en in vitro verteerbaarheid van engels raaigras

 25. 2014_12: effect van het additief 11gft in graskuil op de pensafbreekbaarheid en melkproductieresultaten

 26. 2014_11: het beste tijdstip om grasland te vernieuwen

 27. 2014_10: rijenbemesting met mengmest bij maïs

 28. 2014_9: strategieën voor graslandbemesting

 29. 2014_8: update bemesting maïs versie 2013

 30. 2014_7: bemestingsstrategie teeltcombinatie gras-maïs