Aandacht voor IPM bij de proefveldbezoeken

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

Verschillende partners van het LCV organiseren deze periode proefveldbezoeken aan maïs of grasproeven.  Overal zal specifieke aandacht gaan naar IPM.  Je leert hoe je onkruiden herkent zodat de juiste spuitschema’s worden gebruikt; welke maatregelen je preventief tegen ziekten of plagen kan nemen en dat waarschuwingssystemen bvb. voor bladluizen in maïs je informeren indien er een schadedrempel dreigt…

Lees meer…

Voorjaarsscheuren grasland: welk gewas inzaaien en welke bemesting toepassen?

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

Bedrijven onder derogatie of bedrijven die grasland in de vruchtwisseling willen inschakelen scheuren het grasland in het voorjaar. Hierbij komt heel wat stikstof vrij door mineralisatie van de gescheurde zode. Uit onderzoek en praktijk is meermaals gebleken dat ook bij grasland scheuren in het voorjaar vaak hoge nitraatconcentraties in het bodemprofiel worden gemeten op het…

Lees meer…

Gebruik van het additief 11GFT in graskuil

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

Het inkuilen van gras is een belangrijke stap om te komen tot een degelijk winterrantsoen. De verplichting tot het in stand houden van permanent grasland en de bemestingsbeperkingen zorgen er vaak voor dat gras van mindere kwaliteit ingekuild wordt. Dit heeft een negatief effect op het kuilresultaat en de voederwaarde van het gras. Om dit…

Lees meer…

Wanneer grasland vernieuwen

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Vernieuwing van grasland is zeer ingrijpend. De oude zode mineraliseert na het scheuren, waardoor een grote hoeveelheid stikstof ter beschikking komt.  Het tijdstip van scheuren is daarom belangrijk. In het ADLO-project ‘Grasland scheuren op maat van het milieu’ werden enkele scenario’s van grasland scheuren en vernieuwen naast elkaar gezet. Hierbij werd gekeken naar het effect…

Lees meer…

Strategieën voor graslandbemesting

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

Door maximaal gebruik van bedrijfseigen mengmest op grasland onder maaivoorwaarden kan er op kunstmest bespaard worden en kan de bedrijfseigen mest op een oordeelkundige manier afgezet worden. LCV onderzocht enkele bemestingsstrategieën voor grasland.   Artikel: strategieen_voor_graslandbemesting