Online : jaarverslag 2022 Praktijkcentra Plant

Dit bericht werd geplaatst in Grasland, Maïs, Nieuws, Praktijkonderzoek, Proefveldbezoeken, Voederbieten en andere gewassen, Voorlichting op .

Het samenwerkingsverband ‘Praktijkgericht onderzoek in de plantaardige productie in Vlaanderen’ brengt het tweede jaarverslag uit. Het is een beknopte selectie uit meer dan 400 projecten en proeven die in 2022 door de 12 door Vlaanderen erkende praktijkcentra werden uitgevoerd. Het is een gebundeld jaarverslag van 4 coördinatiecomités samengesteld door de praktijkcentra actief in respectievelijk de akkerbouw, de fruitteelt, de groenteteelt en de sierteelt. Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen LCV vzw is als praktijkcentrum actief binnen de sector akkerbouw en draagt met de verschillende LCV-partners bij aan de werking van de Praktijkcentra Plant.

Véél leesplezier hier….