A2022_5 Rassenkeuze voederbieten 2022

Dit bericht werd geplaatst op .

Voederbieten staan terug meer in de belangstelling. In 2021 bedroeg het Vlaamse areaal zo’n 4000 ha (bron FOD Economie voorlopige cijfers 2021); op 5 jaar tijd is het areaal met 20% toegenomen. In Nederland is het areaal zelfs verzesvoudigd op 5 jaar tijd. Er zijn meerdere redenen waarom voederbieten terug meer aandacht krijgen. De verplichting…

Lees meer…

E2018_5 Rassenonderzoek Voederbieten

Dit bericht werd geplaatst op .

Hoe pakt ILVO het rassenonderzoek bij voederbieten aan om de landbouwer zoveel mogelijk nuttige informatie te bezorgen?  En welke rassen doen het vandaag dan best? Toelichting op de Voederbietendag te Herenthout op 9 november 2018.