A2022_13 Groenbedekkers bij korrelmaïs

Dit bericht werd geplaatst op .

Groenbedekkers bij korrelmaïs ing. J. Latré, dr. Ir. E. Wambacq, dr. Ir. S. Landschoot, Ing. Ellen Truyers, Ir. Katrien Geudens, Ing. Gert Van de Ven, Ing. Ellen Versavel Inleiding Sedert MAP6 krijgen groenbedekkers als vanggewas een nog prominentere rol dan voorheen. Op percelen in gebiedstype 1, 2 en 3, die geen zware kleigrond zijn, moet…

Lees meer…

A2022_12 Gelijk- en onderzaai bij maïs na gescheurd grasland

Dit bericht werd geplaatst op .

Gelijk- en onderzaai gras bij maïs na gescheurd grasland Ellen Versavel, Ellen Truyers, Katrien Geudens, Gert Van de Ven, Joos Latré   Inleiding De teelt van maïs na gescheurd grasland kent heel wat aandachtspunten. Zo wordt vaak nog een snede gras gewonnen, waardoor de vocht- en mineralenvoorziening anders kunnen verlopen. Na het scheuren van grasland…

Lees meer…

E2021_2 Teeltfiche sorghum

Dit bericht werd geplaatst op .

Sorghum bicolor – voedersorghum: laag gewas met dikke pluim, oorspronkelijk bedoeld om als graan te oogsten, wordt veelal ingezet om te hakselen Teelttechniek uitgetest Andere rijafstanden in maïs voordelig, maar geen garantie voor lager nitraatresidu Vanwege de steeds hoger wordende druk op het milieu, onderzoeken LCV en Hooibeekhoeve meerdere opties om het nitraatresidu in de…

Lees meer…

A2020_8 Vragen en antwoorden Webinar Voedergewassen september 2020

Dit bericht werd geplaatst op .

VRAGEN EN ANTWOORDEN – WEBINAR VOEDERGEWASSEN 3/9/2020 Gert Van de Ven, Schellekens An, Nick Rutten Marleen Delanoy Anne Vandelannoote Grasklaver-luzerne Wanneer kan men beste de graszode vernietigen zodat mineralisatie al op gang kan komen? In het voorjaar na de laatste snede of reeds in het najaar? In het voorjaar, maar liever nog voor 1ste snede…

Lees meer…