Pensvoer : Valorisatie van gehele plantsilage van granen, al dan niet gemengd met vlinderbloemigen, op het melkveebedrijf met specifieke aandacht voor pensgezondheid

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek, Voederbieten en andere gewassen en getagd , , , , op .

Een dalende bodemkwaliteit en -veerkracht zorgt voor een verminderde opbrengst en kwaliteit van ruwvoer op melkveebedrijven, zeker in een wijzigend klimaat. Een hogere teeltdiversificatie, bv. door granen en vlinderbloemigen in te brengen in de gewasrotatie, kan de opbrengststabiliteit en de duurzaamheid verhogen.

Hiervoor is echter een betere kennis nodig over de inzetbaarheid van hakselgranen en mengteelten met vlinderbloemigen. Recent startten enkele LCV partners : Hooibeekhoeve, UGent/Hogent en ILVO het project PensVoer.

In dit project willen we nagaan wat de waarde is van hakselgranen, al dan niet in combinatie met vlinderbloemigen, op het melkveebedrijf. Dit met het oog op behoud van of verbetering in organische bodemkoolstof, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en een hogere gewasdiversiteit. Via inpassing van deze hakselgranen in het melkveerantsoen streeft het project bovendien naar een betere balans tussen hoge melkproducties en diergezondheid via het verminderen van het optreden van subklinische pensacidose. Deze optimalisatie zal leiden naar verbetering van het economisch rendement van de melkveebedrijven via uitgespaarde teelt-, voeder-, én veekosten.

Heb je als landbouwer reeds ervaring of interesse in de oogst van gehele plantsilage van granen of mengteelten en wil je meewerken binnen het project als pilootlandbouwer? Meld je even aan via deze link.