Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

De teeltcombinatie gras-maïs bestaat erin om voor de inzaai van kuilmaïs nog een snede Italiaans raaigras te oogsten. Na de oogst van de kuilmaïs wordt meestal terug Italiaans raaigras ingezaaid om het volgend voorjaar terug te maaien net voor de maïsinzaai.

De teeltcombinatie gras-maïs komt voornamelijk voor op melkveebedrijven. Verschillende redenen liggen hieraan de basis:

  • Er kan door de oogst van twee teelten per jaar een hogere ruwvoerproductie per hectare bekomen worden.
  • Derogatie is welkom gezien de veebezetting per ha en derogatie op maïs houdt als voorwaarde in :
    • het oogsten van een snede gras (of snijrogge)
    • enkel mest van runderen te gebruiken

In het huidige mestdecreet is er een hogere algemene bemestingsnorm voorzien voor de teeltcombinatie gras-maïs. Vergeleken met de norm voor maïs mag er met de teeltcombinatie gras-maïs op zandgrond en niet-zandgronden respectievelijk 65 kg N/ha en 80 kg N/ha meer toegediend worden. Voor fosfor is dit 15 kg P2O5/ha meer. Bij derogatie mag er 250 kg N/ha uit dierlijke mest gegeven worden, de totale hoeveelheid stikstof blijft echter gelden zodat de hoeveelheid kunstmest daalt. De vraag is echter of de hoeveelheid die meer bemest mag worden wel voldoende is om voor de twee teelten een goede opbrengst en kwaliteit te realiseren.

Volledig artikel: bemestingsstrategie_grasmais_maart2014

Projectcoördinator: LCV vzw