VCM studiedag : Valorisatie dikke fractie mest: hoe?

VCM studiedag : Valorisatie dikke fractie mest: hoe?

Zowel bij rundveehouders als varkenshouders gaat steeds meer interesse naar scheiding van drijfmest. Een eenvoudige, betaalbare manier om nutriënten (voornamelijk fosfor), via de dikke fractie na scheiding, van het bedrijf te halen. De resterende dunne fractie bevat het grootste deel aan N en K, en is op die manier een interessante, homogene NK-meststof voor gebruik…

Lees meer…

VCM studiedag : Valorisatie dikke fractie mest: hoe?
MAP man : Goede bodemstructuur voor optimale benutting van nutriënten

MAP man : Goede bodemstructuur voor optimale benutting van nutriënten

Tijdens het natte voorjaar van 2016 kon je er niet naast kijken dat de groei van gewassen erg ongelijk verliep. Op laaggelegen percelen waren opbrengstverliezen sowieso moeilijk te vermijden, maar een ongelijke groei op één perceel of tussen nabijgelegen percelen was opmerkelijk en vaak te wijten aan een verschil in bodemstructuur. Werken aan een goede…

Lees meer…

MAP man : Goede bodemstructuur voor optimale benutting van nutriënten
MAP Man : Nitraatresidu, wat zit er nog in jouw grond?

MAP Man : Nitraatresidu, wat zit er nog in jouw grond?

De nitraatresiducampagne van de Mestbank staat in de startblokken. Net als de voorgaande jaren, zullen erkende laboratoria in de periode van 1 oktober tot en met 15 november op heel wat percelen bodemstalen nemen. Hoe lager het nitraatresidu, hoe beter de bemestingspraktijk. De landbouwers worden daardoor aangezet om scherp op de snee te bemesten en…

Lees meer…

MAP Man : Nitraatresidu, wat zit er nog in jouw grond?
Afrijping maïs : situatie op 23 september

Afrijping maïs : situatie op 23 september

Eind verleden week zijn zoals de voorgaande weken opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het LCV netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. De staalnames op de proeflocaties lopen stilaan naar hun einde toe want op zo goed als alle locaties werd de maïs in de afgelopen week geoogst. De meeste…

Lees meer…

Afrijping maïs : situatie op 23 september
2016: rampjaar voor de maïsteelt, … en wat met de bodem?

2016: rampjaar voor de maïsteelt, … en wat met de bodem?

Extreme neerslaghoeveelheden gecombineerd met somber weer verklaren een groot deel van de slechte stand van de maïs op heel veel percelen in Vlaanderen. Extreme hoeveelheden in een kort tijdsbestek gaven vaak aanleiding tot het afspoelen van de bodem, het dichtslempen en onder water staan van percelen of delen van percelen, enz. Iedereen weet dat de…

Lees meer…

2016: rampjaar voor de maïsteelt, … en wat met de bodem?

2016: rampjaar voor de maïsteelt, … en wat met de bodem?

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Proefveldbezoeken op .

Extreme neerslaghoeveelheden gecombineerd met somber weer verklaren een groot deel van de slechte stand van de maïs op heel veel percelen in Vlaanderen. Extreme hoeveelheden in een kort tijdsbestek gaven vaak aanleiding tot het afspoelen van de bodem, het dichtslempen en onder water staan van percelen of delen van percelen, enz. Iedereen weet dat de…

Lees meer…


Zaai mengsel van groenbedekkers voor vergroening tijdig in

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws op .

Veel landbouwers hebben ervoor gekozen om een mengsel van groenbedekkers in te zaaien als ecologisch aandachtsgebied. Eén van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, is de tijdige inzaai van de groenbedekkers. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen nadert de uiterste inzaaidatum. Het Departement Landbouw en Visserij herinnert daarom aan de uiterste inzaaidata voor groenbedekkers als…

Lees meer…


Gevolgen van de slechte weersomstandigheden en regelgeving

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws op .

Door de slechte weersomstandigheden van de laatste weken is voor veel landbouwers het teeltplan danig in de war gestuurd. De landbouwers hebben heel wat vragen over de noodzaak tot aanpassing van de initieel aangegeven teelten in de verzamelaanvraag en over de mogelijke gevolgen voor de diverse steunmaatregelen en mestbankverplichtingen. Het Departement Landbouw en Visserij en…

Lees meer…