Studiedagen Voedergewassen in 2020

Dit bericht werd geplaatst in Voorlichting op .

Ook in 2020 kan je weer meer leren over voedergewassen in jou regio. De road-show van de LCV studiedagen treft ook dit jaar weer 13 locaties. Het LCV, de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij en de lokale organisatoren zorgen voor een actueel programma. De meeste van de studievergaderingen komen in aanmerking voor fytolicentie.
Steevast staat LCV-actueel geprogrammeerd. Hierin komen onder andere volgende onderwerpen aan bod : maïsrassenkeuze, maïszaadonstmetting, driftreducerende doppen, plaatsspecifiek bekalken, vanggewassen bij maïs, alternatieve gewassen en hun voederwaarde, fytolicentie en de brede weersverzekering. Daarnaast zijn er nog 1 of 2 bijkomende lezingen.
Noteer alvast de datum van je dichtsbijzijnde locatie in je agenda:

Glabbeekma 27/janavond
Tongerendi 28/janavond
Sint-Niklaaswo 29/jannamiddag
Poperingewo 29/janavond
Oostkampma 3/febavond
Roosdaaldi 4/febavond
Hoogstratendo 6/febnamiddag
Oudenaardedo 6/febavond
Eekloma 10/febavond
Bocholtma 10/febavond
Geeldi 11/febnamiddag
Waarlooswo 12/febnamiddag
Oostrozebekedo 20/febavond

Raadpleeg telkens het volledige programma van de studiedag met de inschrijvingslinks in onze evenementenagenda