Andere (gras)soorten bij een gewijzigde graslanduitbating

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

In het hedendaags graslandgebruik neemt het maaigebruik toe ten nadele van de begrazing. Vooral bedrijven met een grote veestapel evolueren naar een bedrijfssysteem waarbij de koeien het ganse jaar op stal blijven. Ook is er nood aan smakelijke structuuraanbrengers als alternatief voor duur aangekochte producten als graszaadhooi, luzernepellets …
Meteen komen nieuwe mengselsamenstellingen op de markt die hierop inspelen en zien we o.a. Festulolium zijn intrede doen. Ook rietzwenkgras is een grassoort die onder maaivoorwaarden gemiddeld 10% meer opbrengst dan Engels raaigras en bovendien veel minder droogtegevoelig is dan raaigras en timothee.
Grassoorten in combinatie met klaver (rood en wit) kunnen op zijn minst een vergelijkbare productie en kwaliteit opleveren en dit met een aanzienlijke besparing van chemische N-meststoffen. Het potentieel van het gebruik van gras-klaver wordt nog steeds miskend onder de landbouwers, maar ook de derogatievoorwaarden van het huidige mestdecreet verbieden het gebruik ervan.
Een vergelijking van de landbouwkundige eigenschappen van deze verschillende soorten en combinaties helpt de landbouwer om een juiste beslissing te nemen bij de mengselkeuze. Op de Hooibeekhoeve werd in het voorjaar een proef uitgezaaid met 24 verschillende grassoorten of grasmengsels waarin volgende grasrassen aan bod komen: Engels raaigras Meloni, Rietzwenk Barolex, Rietzwenk Callina, Festulolium Hykor, Festulolium Lifema al dan niet in combinatie met een mengsel van witte klaver Lemon en rode klaver Merwi.

Projectcoördinator: Alex De Vliegher, ILVO Plant