Effect van toepassing van PRP op de opbrengst en voederwaarde van grasland

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Grasland in de Kempen wordt intensief uitgebaat. Maaien wordt afgewisseld met beweiden, indien de samenstelling van de graszode verslechterd wordt er gras vernieuwd en door het hoge aanbod aan organische bemesting ligt het bemestingsniveau op een aanzienlijk niveau.

Door de strenger wordende mestwetgeving is het bemestingsniveau – vooral onder vorm van kunstmest- gedaald. Op gras mag er volgens het nieuwe mestdecreet nog 350 kg N/ha toegediend worden. Afhankelijk of men derogatie aan vraag of niet mag er 170 kg N/ha of 250 kg N/ha uit dierlijke mest aangewend worden. Door het lage bemestingsniveau komt het er op aan om elke kg stikstof zo efficiënt mogelijk te benutten.

Op de markt zijn er een aantal producten en/of meststoffen die door een bepaald procédé een bijdrage kunnen leveren tot een betere benutting. PRP is één van die productie die claimen door hun effect op de bodemvruchtbaarheid een optimale plantengroei te bewerkstelligen en een reductie van het bemestingsniveau mogelijk maken zonder verlies aan opbrengst en kwaliteit.

Gedurende 5 jaar zal in een proef onder maaiomstandigheden de toepassing van PRP vergeleken worden met een gangbare bemesting en dit naar kwaliteit en opbrengst.

Projectcoördinator: Hooibeekhoeve Geel