“Task Force Diabrotica Vlaanderen” opgericht om schadelijke maïswortelboorder te beheersen

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

ILVO start een onderzoek naar de kever Diabrotica virgifera of ‘maïswortelboorder’. Dat is een erg schadelijk diertje dat deze zomer gedetecteerd werd in enkele maïspercelen rond Zaventem. Voor de rest is het insect (nog) niet aanwezig in ons land. De onlangs opgerichte werkgroep “Task force Diabrotica Vlaanderen”, met het Vlaams Agrofront, ADLO, LCV, FAVV, Semzabel, UGent, Phytofar en ILVO bekijkt de verschillende mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak (beheersing) van de maïswortelboorder. Tien jaar geleden werd de kever voor het eerst gedetecteerd in ons land, en vervolgens succesvol bestreden. Intussen is de maïswortelboorder verdwenen van de quarantaine lijst, maar hij wordt dus opnieuw waargenomen. Om een succesvolle beheersingsstrategie voor onze contreien uit te werken is het nodig dat ILVO het biologisch gedrag van de kever hier ter plaatse in kaart brengt.

Historiek

De maïswortelboorder is een kever van Amerikaanse oorsprong die in de jaren ‘90, hoogstwaarschijnlijk via internationaal luchtverkeer, in Servië is terecht gekomen. De keversoort kon zich vestigen in het “nieuwe” gebied en heeft zich geleidelijk verspreid binnen Europa. De larven van deze kever richten de grootste schade aan; zij voeden zich met de wortels van de maïsplanten waardoor de opname van water en voedingsstoffen en uiteindelijk de verdere ontwikkeling van de plant verstoord wordt. Zeker in maïs-monocultuur kunnen de opbrengstverliezen op termijn oplopen tot gemiddeld 6,5 à 13%.

Omwille van zijn Europees statuut als quarantaine organisme werd in 2003 door het FAVV een monitoringscampagne met feromoonvallen opgestart om de aanwezigheid in België na te gaan. Toen werden 69 kevers gevonden in de wijde omgeving rond de luchthaven van Zaventem, met het opleggen van de verplichte Europese noodmaatregelen tot gevolg. In 2004 werden maar 7 kevers meer gedetecteerd.

Na een “adempauze” van 10 jaar werden in 2014 opnieuw enkele maïswortelboorders gesignaleerd in de wijde omgeving van Zaventem. Intussen had de Europese Commissie het quarantainestatuut van de kever evenals de Europese noodmaatregelen opgeheven. Toch bleven deze maatregelen na de nieuwe vaststelling van de kevers in België in 2014 behouden (MB van 25/07/2014). Ondertussen verscheen In het Belgisch Staatsblad van 28 november 2014 een nieuw ministerieel besluit (van 12 november 2014) tot opheffing van het besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder Diabrotica virgifera.

Nieuwe aanpak

Gezien de maïswortelboorder niet langer een quarantaine insect voor de EU is, zijn de lidstaten ook niet meer verplicht om jaarlijks een uitroeiing- en beheersingsplan uit te werken. Op EU vlak wordt wel aanbevolen om een “Integrated Pest Management” strategie te ontwikkelen voor de beheersing van de kever. Aangezien IPM een regionale bevoegdheid is, werd de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de maïswortelboorder overgeheveld naar de gewesten en werd in het kader hiervan een werkgroep “Task force Diabrotica Vlaanderen” opgericht. Daarin werken het Vlaams Agrofront, het ADLO, LCV, FAVV, Semzabel, UGent, Phytofar en ILVO aan mee. In deze werkgroep worden de verschillende mogelijkheden voor de geïntegreerde aanpak van de maïswortelboorder besproken.

In de praktijk

FAVV is niet langer verantwoordelijk voor de monitoring en de beheersing, en dus wordt de monitoring voortaan uitgevoerd door het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) met ondersteuning van ILVO. ILVO beschikt immers over de expertise om de kevers op de feromoonvallen te detecteren, om morfologisch te identificeren en om identificaties te bevestigen.

De meeste bestaande gegevens over de biologie van dit insect komen uit centraal Europa. Op dit ogenblik is niet geweten of de levenscyclus van de kever onder onze omstandigheden vergelijkbaar is.  Op korte termijn zal ILVO onderzoek uitvoeren naar de levenscyclus van de kever en naar  de praktische implementatie van IPM.

 

Contact

Hans Casteels – Hans Casteels@ilvo.vlaanderen.be – 09 272 24 56

Annie Demeyere – Annie.Demeyere@lv.vlaanderen.be

Gert Van de Ven – gert.vandeven@provincieantwerpen.be – 014 85 27 07

Projectcoördinator: ILVO Vlaanderen