Nieuwe tendensen in de onkruidbestrijding bij maïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Onkruidbestrijding is tot op heden het grootste en vrijwel enige frequent optredend fytosanitair probleem in de maïs. Enge vruchtwisseling in combinatie met een beperkte middelenkeuze zorgde ervoor dat de laatste decennia in Vlaanderen een typisch monotone en moeilijk te beheersen maïs onkruidflora ontstond. Vooral op warmere zandgronden kent men het probleem wat telers noopt tot…

Lees meer…

Rassenproeven kuil- en korrelmaïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Al reeds van bij het ontstaan van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen worden er ism Semzabel rassenproeven kuil- en korrelmaïs aangelegd. Wat de kuilmaïs betreft zijn er dit jaar op 10 locaties, verspreid over Vlaanderen, rassenproeven uitgezaaid. In de groep van vroege rassen worden 25 rassen vergeleken, voor de late groep zijn dit 19 rassen. Op…

Lees meer…