Doe jij al mee met Gras@vies?

Dit bericht werd geplaatst in Grasland, Nieuws, Praktijkonderzoek, Voorlichting op .

grasmonster nemen

Ben je je ervan bewust dat een goed graslandbeheer je financieel resultaat bepaalt. Ben jij iemand die er altijd nog net iets meer wil uit halen? Ben je rundveehouder en wil je het beheer van je grasklaver onder de loep nemen en verbeteren? Meld je dan aan voor deelname aan het project Gras@vies bij één van onze partners:

  • PVL : stef.keppens@pvl-bocholt.be
  • Hooibeekhoeve: frederik.faveere@provincieantwerpen.be
  • ILVO: johan.dedijn@ilvo.vlaanderen.be
  • Inagro: ellen.versavel@inagro.be
  • Pibo: femke.moors@pibo.be

Gras is bij uitstek de grootste teelt in Vlaanderen. De oppervlakte permanent en tijdelijk grasland in Vlaanderen bedraagt maar liefst 220 duizend hectaren. Verder liggen er nog 20 duizend hectaren grasklaver aan en ook 1880 hectaren kruidenrijk grasland.
Ondanks dit enorme belang van gras in ons landbouwareaal, verdwijnt de aandacht voor de teeltechniek en uitbating van gras(klaver) in het niets tegenover de aandacht die gewassen zoals maïs, tarwe en aardappel krijgen. Nochtans is er ook bij gras(klaver) nog heel wat opbrengst en efficiëntiewinst te boeken. Zo kan er meer eiwit van eigen grasland worden geoogst. En kan er met grasklaver eveneens bespaard worden op kunstmest.

Omdat de succesvolle uitbating van grasklaver toch enige uitdagingen kent, zet het relance-project Gras@vies een gratis adviesdienst op. Wat kan je van deze adviesdienst verwachten? Er zullen minimaal 3 bezoeken plaatsvinden. Tijdens een eerste kennismaking zal er samen een vragenlijst worden afgewerkt terwijl er ondertussen ook tijd is voor enige discussie rond de grasklaverteelt. Op die manier worden de bedrijfsspecifieke knelpunten duidelijk vastgelegd en kunnen er antwoorden worden gezocht op de specifieke vragen. De te behandelen thema’s hierbij zijn zaadmengselkeuze, bodem en bemesting, maaibeheer, bewaring, perceelsbezoek, kuilanalyse enzovoort. Bij sommige vragen zal het uitvoeren van bijvoorbeeld een perceelsbezoek of kuilanalyse ook zeker interessant zijn. Bij een tweede bezoek zal er een algemeen antwoord en advies worden gegeven omtrent de vastgestelde knelpunten. Daarna bij een derde bezoek zal er nog dieper worden ingegaan op de overblijvende concrete vragen, zodat er ook op deze een antwoord kan gevonden worden.