Zaaidatum groenbedekkers vervroegen?

Een eenvoudige manier om het organische stofgehalte te verhogen is het inschakelen van groenbedekkers in de rotatie. Door het late oogsttijdstip van maïs, en bijgevolg het late zaaitijdstip van de groenbedekker, bestaat de kans dat de groenbedekker zich onvoldoende ontwikkeld.

Om tot een meer ontwikkelde groenbedekker te komen, lijkt het vervroegen van de het zaaitijdstip het meest aangewezen. Om dit te realiseren moet de maïs ofwel vroeger geoogst worden ofwel moet er gekozen worden voor de techniek van onderzaai. Bovendien komen onderzaai en zaaien voor 1 oktober ook in aanmerkingen als vergroeningsmaatregel.

Maïs onder derogatie telen kan in huidige mestdecreet ook in combinatie met onderzaai.  Beide technieken vragen echter de nodige aandacht. Denken we hier bij aan de keuze van een geschikt maïsras om vroeger te kunnen oogsten of op welk tijdstip het gras onderzaaien.

Dit project beoogt de technieken om groenbedekkers vroeger uit te zaaien te gaan uittesten in combinatie met de uitzaai van enkele mengsels van groenbedekkers. De focus ligt op onderzaai en vroeger maïs oogsten.

Projectverantwoordelijke: APB Hooibeekhoeve