Waarnemingen van bladluizen bij maïs

Tijdens het groeiseizoen 1997 werd ernstige schade vastgesteld bij maïs als gevolg van bladluizenaanwezigheid. Observaties op praktijkvelden en oriënterende proefresultaten maakten duidelijk dat bij gevoelige rassen de opbrengstderving kan oplopen tot 20%. Oorzaak is te zoeken bij bladluizen van de soort Metopolophium dirhodum. Deze soort bladluizen zuigen hun voedsel uit de sapstroom van planten. Wanneer ze dit doen, scheiden ze speeksel af in de plant dat toxisch is voor maïs.

Doelstelling van het project is de evaluatie van de motoriek van bladluispopulaties op onbehandelde velden (geen zaadontsmetting met Gaucho) teneinde te komen tot een efficiënt waarschuwingssysteem voor de praktijk.

 

Projectverantwoordelijke: CIPF