Rassenproeven maïs

Het doel van deze proeven is:

  • voor rassen die op de Europese catalogus opgenomen zijn en gecommercialiseerd worden in België ook resultaten van vergelijkende proeven aangelegd in Vlaanderen te verkrijgen
  • aanvullende informatie naar de praktijk brengen over de maïsrassen die in de Nationale catalogus opgenomen zijn
  • over informatie beschikken voor de praktijk van rassen die in een eerste jaar officiële proeven beloftevol waren en die na twee jaar in de Nationale catalogus opgenomen worden
  • voor rassen die opgenomen zijn als korrelmaïs ook informatie te brengen over hun mogelijkheden als kuilmaïs en omgekeerd

De opbrengststabiliteit van de rassen, alsook de mogelijke invloed van plaatselijke groeiomstandigheden op de opbrengst en de opbrengstkarakteristieken van de verschillende rassen worden nagegaan.

Deze proeven beogen eveneens om LCV de positie te bezorgen van toonaangevend voorlichtingsorgaan op gebied van rassenkeuze maïs.

Projectverantwoordelijke: proefhoeve Bottelare UGent/HoGent