A2022_6 Geslaagde maisteelt

Dit bericht werd geplaatst op .

De maïsrassen zijn gekozen en daarmee wordt er stilaan weer gedacht aan maïs zaaien. Vooraleer van start te gaan in het veld, is het nuttig om even aandacht te besteden…

Lees meer…

A2021_7 Onkruidbestrijding mais 2021

Dit bericht werd geplaatst op .

ONKRUIDBEHEERSING IN MAÏS : ADVIEZEN 2021 OP BASIS VAN DE VELDPROEVEN VAN HET LANDBOUWCENTRUM VOEDERGEWASSEN IN 2020 Joos Latré, Geert Haesaert, Elias Van de Vijver, Eva Wambacq (Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT)…

Lees meer…