B2022_1 Brochure ‘Functionele leidraad groenbedekkers bij maïs’

Dit bericht werd geplaatst op .

Inleiding Groenbedekkers leveren verschillende voordelen op. Zo is het inschakelen van een groenbedekker een vrij eenvoudige manier om het organische stofgehalte in de bodem, en bijgevolg ook de bodemstructuur en -kwaliteit, op peil te houden en zelfs te verbeteren. Ook zorgt de bedekking van de bodem voor minder verslemping en erosie. Groenbedekkers kunnen daarnaast een…

Lees meer…

A2022_7 4J Principe van vruchtwisseling

Dit bericht werd geplaatst op .

JUISTE TEELT, JUISTE PLAATS, JUISTE TECHNIEK EN JUISTE OPBRENGST Gert Van de Ven, Katrien Geudens Joos Latré Mia Tits, Ruben Warrinnier Inleiding Boeren, het wordt er niet gemakkelijker op: de laatste jaren breekt het weer alle records, worden steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verboden en wordt de bemesting (nog meer) beperkt door MAP 6. De ervaringen van…

Lees meer…

A2022_6 Geslaagde maisteelt

Dit bericht werd geplaatst op .

De maïsrassen zijn gekozen en daarmee wordt er stilaan weer gedacht aan maïs zaaien. Vooraleer van start te gaan in het veld, is het nuttig om even aandacht te besteden aan de teeltvoorbereiding. In het voorjaar wordt immers de basis gelegd voor slagen van de teelt. De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met zeer goede…

Lees meer…

A2021_7 Onkruidbestrijding mais 2021

Dit bericht werd geplaatst op .

ONKRUIDBEHEERSING IN MAÏS : ADVIEZEN 2021 OP BASIS VAN DE VELDPROEVEN VAN HET LANDBOUWCENTRUM VOEDERGEWASSEN IN 2020 Joos Latré, Geert Haesaert, Elias Van de Vijver, Eva Wambacq (Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT) Flusu Francis ,Marleen Delanoy, Mathias Abts (Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij) Gert Van de Ven (Hooibeekhoeve-Landbouwcentrum voor Voedergewassen) Patrick Vermeulen (VTI Poperinge – Land…

Lees meer…