A2022_7 4J Principe van vruchtwisseling

Dit bericht werd geplaatst op .

JUISTE TEELT, JUISTE PLAATS, JUISTE TECHNIEK EN JUISTE OPBRENGST Gert Van de Ven, Katrien Geudens Joos Latré Mia Tits, Ruben Warrinnier Inleiding Boeren, het wordt er niet gemakkelijker op: de laatste jaren breekt het weer alle records, worden steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verboden en wordt de bemesting (nog meer) beperkt door MAP 6. De ervaringen van…

Lees meer…

A2022_6 Geslaagde maisteelt

Dit bericht werd geplaatst op .

De maïsrassen zijn gekozen en daarmee wordt er stilaan weer gedacht aan maïs zaaien. Vooraleer van start te gaan in het veld, is het nuttig om even aandacht te besteden aan de teeltvoorbereiding. In het voorjaar wordt immers de basis gelegd voor slagen van de teelt. De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met zeer goede…

Lees meer…

A2021_7 Onkruidbestrijding mais 2021

Dit bericht werd geplaatst op .

ONKRUIDBEHEERSING IN MAÏS : ADVIEZEN 2021 OP BASIS VAN DE VELDPROEVEN VAN HET LANDBOUWCENTRUM VOEDERGEWASSEN IN 2020 Joos Latré, Geert Haesaert, Elias Van de Vijver, Eva Wambacq (Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT) Flusu Francis ,Marleen Delanoy, Mathias Abts (Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij) Gert Van de Ven (Hooibeekhoeve-Landbouwcentrum voor Voedergewassen) Patrick Vermeulen (VTI Poperinge – Land…

Lees meer…

A2021_4 Artikel Varmabel 2020 Rassen korrelmais

Dit bericht werd geplaatst op .

VARMABEL : RESULTATEN VAN DE RASSENPROEVEN KORRELMAÏS IN 2020 Jurgen Depoorter, Michaël Mary en Guy Foucart (CIPF) Geert Haesaert, Sofie Landschoot en Gert Van de Ven (LCV) De oppervlakte die in 2020 in België werd ingenomen door korrelmaïs bedroeg 52 058 hectare. Dit kwam neer op een stijging met 7,0% ten opzichte van 2019. Door…

Lees meer…