A2022_7 4J Principe van vruchtwisseling

Dit bericht werd geplaatst op .

JUISTE TEELT, JUISTE PLAATS, JUISTE TECHNIEK EN JUISTE OPBRENGST Gert Van de Ven, Katrien Geudens Joos Latré Mia Tits, Ruben Warrinnier Inleiding Boeren, het wordt er niet gemakkelijker op: de laatste jaren breekt het weer alle records, worden steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verboden en wordt de bemesting (nog meer) beperkt door MAP 6. De ervaringen van…

Lees meer…

A2021_2 Grasgroei 2020 : een terugblik

Dit bericht werd geplaatst op .

GRASGROEI 2020 IN BEELD An Schellekens, Hooibeekhoeve Bram Vervisch, Inagro In landen zoals Ierland en Nederland waar sterker ingezet wordt op beweiding, volgen grascoaches nauwgezet de grasgroei. In het demonstratieproject “Lerend netwerk Graslandboeren” verzamelen Hooibeekhoeve en Inagro kengetallen rond graslandbeheer. Zowel op West-Vlaamse als Antwerpse melkveebedrijven werd de grasgroei van 11 maaiweides wekelijks opgevolgd tijdens…

Lees meer…

A2020_8 Vragen en antwoorden Webinar Voedergewassen september 2020

Dit bericht werd geplaatst op .

VRAGEN EN ANTWOORDEN – WEBINAR VOEDERGEWASSEN 3/9/2020 Gert Van de Ven, Schellekens An, Nick Rutten Marleen Delanoy Anne Vandelannoote Grasklaver-luzerne Wanneer kan men beste de graszode vernietigen zodat mineralisatie al op gang kan komen? In het voorjaar na de laatste snede of reeds in het najaar? In het voorjaar, maar liever nog voor 1ste snede…

Lees meer…