A2022_13 Groenbedekkers bij korrelmaïs

Dit bericht werd geplaatst op .

Groenbedekkers bij korrelmaïs ing. J. Latré, dr. Ir. E. Wambacq, dr. Ir. S. Landschoot, Ing. Ellen Truyers, Ir. Katrien Geudens, Ing. Gert Van de Ven, Ing. Ellen Versavel Inleiding Sedert MAP6 krijgen groenbedekkers als vanggewas een nog prominentere rol dan voorheen. Op percelen in gebiedstype 1, 2 en 3, die geen zware kleigrond zijn, moet…

Lees meer…

A2022_12 Gelijk- en onderzaai bij maïs na gescheurd grasland

Dit bericht werd geplaatst op .

Gelijk- en onderzaai gras bij maïs na gescheurd grasland Ellen Versavel, Ellen Truyers, Katrien Geudens, Gert Van de Ven, Joos Latré   Inleiding De teelt van maïs na gescheurd grasland kent heel wat aandachtspunten. Zo wordt vaak nog een snede gras gewonnen, waardoor de vocht- en mineralenvoorziening anders kunnen verlopen. Na het scheuren van grasland…

Lees meer…

E2021_4 Tijdstip in- of onderzaai groenbemesters in mais

Dit bericht werd geplaatst op .

Groenbedekkers in maïs Tijdstip inzaai groenbedekkers beïnvloedt opbrengst maïs Groenbedekkers hebben heel wat voordelen, zoals het aanbrengen van extra organische stof in de bodem. Het tijdstip van inzaaien is echter van belang voor het welslagen van de teelt. LCV-onderzoeker Gert Van de Ven: “Gelijktijdige zaai of onderzaai heeft voordelen naar nitraatresidu toe.” Er zijn verschillende…

Lees meer…

E2021_3 Andere zaaiafstanden en nitraatresidu

Dit bericht werd geplaatst op .

Teelttechniek uitgetest Andere rijafstanden in maïs voordelig, maar geen garantie voor lager nitraatresidu Vanwege de steeds hoger wordende druk op het milieu, onderzoeken LCV en Hooibeekhoeve meerdere opties om het nitraatresidu in de bodem te verminderen. Zo werd ook gekeken naar de rijafstand. Zo werd in een proef in 2020 gevonden dat na het scheuren…

Lees meer…