A2022_5 Rassenkeuze voederbieten 2022

Dit bericht werd geplaatst op .

Voederbieten staan terug meer in de belangstelling. In 2021 bedroeg het Vlaamse areaal zo’n 4000 ha (bron FOD Economie voorlopige cijfers 2021); op 5 jaar tijd is het areaal met 20% toegenomen. In Nederland is het areaal zelfs verzesvoudigd op 5 jaar tijd. Er zijn meerdere redenen waarom voederbieten terug meer aandacht krijgen. De verplichting…

Lees meer…

A2021_4 Artikel Varmabel 2020 Rassen korrelmais

Dit bericht werd geplaatst op .

VARMABEL : RESULTATEN VAN DE RASSENPROEVEN KORRELMAÏS IN 2020 Jurgen Depoorter, Michaël Mary en Guy Foucart (CIPF) Geert Haesaert, Sofie Landschoot en Gert Van de Ven (LCV) De oppervlakte die in 2020 in België werd ingenomen door korrelmaïs bedroeg 52 058 hectare. Dit kwam neer op een stijging met 7,0% ten opzichte van 2019. Door…

Lees meer…