Rassenproeven kuil- en korrelmaïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Al reeds van bij het ontstaan van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen worden er ism Semzabel rassenproeven kuil- en korrelmaïs aangelegd. Wat de kuilmaïs betreft zijn er dit jaar op 10 locaties, verspreid over Vlaanderen, rassenproeven uitgezaaid. In de groep van vroege rassen worden 25 rassen vergeleken, voor de late groep zijn dit 19 rassen. Op 5 locaties zijn 32 rassen korrelmaïs uitgezaaid. Het LCV heeft sinds dit jaar ook energiemaïs in de proeven opgenomen. Op 3 locaties worden 8 rassen specifiek voor energiedoeleinden bestemd, vergeleken.

Projectcoördinator: Kuil en korrel: Hogeschool Gent, Departement BIOT Energiemaïs: POVLT, Beitem