Optimalisering oogsttijdstip bij maïs in functie van het rassentype

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Een optimaal oogsttijdstip van de kuilmaïs is belangrijk voor het beperken van kuilverliezen, een goede voederwaarde en een hoog opbrengstniveau. Tevens kan het op bedrijfniveau belangrijk zijn het oogsttijdstip te kiezen in functie van het rantsoen. Door de verschillende rastypes hebben de maïstelers het echter steeds moeilijker om het juiste oogsttijdstip te bepalen en wordt vaak te vroeg of te laat geoogst. In het kader van LCV is er dit jaar een project opgestart met als doel gegevens te verzamelen over de afrijping van de mais in relatie tot de voederwaarde. Op 3 locaties worden gedurende 3 jaren een 8-tal rassen van een verschillend type intensief opgevolgd tijdens de afrijpingsfase. Op zes verschillende tijdstippen zal er op basis van warmtesommen geoogst worden. Bij de oogst wordt het DS% van kolf, korrel en plant bepaald en de voederwaarde geanalyseerd. Per rastype zal het afrijpingstraject beschreven worden. Dit kan uitgedrukt worden per eenheid warmtesom zodat in de toekomst een schatting kan gemaakt worden van de afrijpingssnelheid door rekening te houden met de weersverwachtingen.

Projectcoördinator: Hogeschool Gent, Departement BIOT