Na maïs komt groenbedekker

Dit bericht werd geplaatst in Maïs, Praktijkonderzoek op .

inzaai groenbedekker na mais

Als dit nog niet gebeurd is, bestel alvast het zaaizaad voor je vanggewas of groenbemesters. Heb je je bodem lief, zaai dan sowieso een groenbemester in. Doe dit zo kort mogelijk na de oogst en na een ondiepe bodembewerking.
Voor de percelen in de categorie 2 en 3 (oranje/rood) waar je voor MAP6 moet voldoen aan het doelareaal vanggewassen: geef voor 31/10 door op het e-loket welke periode je je vanggewas inzaait en zorg dat voor 15/10 je vanggewas gezaaid is. Door dit tijdig in orde te brengen bespaar je jezelf een boete. Voor meer informatie over deze nieuwe verplichting verwijzen we naar de website van de Mestbank.

Maar los van deze regelgeving kunnen we het niet genoeg herhalen: groenbedekkers zijn nuttig. In de eerste plaats als aanbrenger van organische stof. Die is belangrijk voor een goede bodemstructuur en zorgt voor een sponseffect die vocht langer vasthoudt. Ook ter voorkoming van erosie (ook door wind) en verslemping heeft dit voordelen. Daar waar een groenbedekker groeit, groeit geen onkruid, dus een groenbedekker houdt je perceel proper. Een groenbedekker kan ook een vanggewas zijn. Door zijn groei in het najaar en de winter zorgt hij voor opname van overtollige nutriënten die na de bodembewerking bij de zaai, terug ten goede kunnen komen van je hoofdteelt. Alhoewel na maïs de keuze beperkt is, kies je best met kennis van zake. Deze tools kunnen je hierbij helpen.
Heb je nog vragen over groenbedekkers na maïs, stel ze ons dan via lcv@provincieantwerpen.be.