Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Speerpunt van het nieuwe mestdecreet is de verbetering van de waterkwaliteit. Om dit te bereiken zal de bemesting van maïs nog verder verfijnd moeten worden. Een zo hoog mogelijke benutting van de aanwezige voedingsstoffen leidt immers tot een beperking van de verliezen naar het milieu toe wat een lager nitraatresidu en een verbetering van de waterkwaliteit betekent. Efficiënter bemesten moet ook leiden tot een beter economisch resultaat. Het LCV wil dit bereiken de reeds gekende rijenbemesting bij mais nog verder te gaan optimaliseren. Niet alleen rijenbemesting met kunstmest maar ook de rijenbemesting met drijfmest komt aan bod. Verder wil het project dieper ingaan op de bemesting van de teeltcombinatie gras-maïs of gras-rogge. De verschillende technieken en bemestingsstrategiëen zullen adhv demovelden getoond worden aan de landbouwers. Ter ondersteuning worden er bezoeken georganiseerd en verschijnen er artikel en een brochure rond het thema.

Projectcoördinator: Gert Van de Ven, Hooibeekhoeve en LCV Demonstratieproject Duurzame Landbouw met financiering van Vlaamse Overheid en Europese Gemeenschap