Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf

Dit bericht werd geplaatst in Grasland, Maïs, Nieuws, Praktijkonderzoek, Voederbieten en andere gewassen en getagd , , , , op .

Met de implementatie van het nieuwe GLB en de richtlijnen van IPM is de landbouwer verplicht om aan vruchtwisseling te doen op zijn percelen. Vruchtwisseling is een belangrijke maatregel om een landbouwbedrijf klimaatrobuust te maken: door een verbeterde bodemgezondheid, krijgt men een stabielere opbrengst en de landbouwer doet aan risicospreiding. Vooral voor veel Vlaamse melkveehouders, waarbij monocultuur mais nog vaak een algemene praktijk is, zal dit echter een moeilijke opdracht worden.

We reiken landbouwers de nodige handvaten aan om tot een geslaagde rotatie te komen die past binnen hun bedrijfsvoering en binnen de randvoorwaarden van hun specifieke bedrijf. Samen met de landbouwers zoeken we naar antwoorden op vragen als “Heb ik met deze teeltkeuzes garantie op genoeg ruwvoer, met andere woorden klopt mijn ruwvoederbalans?”, “Wat mag ik als voederwaardopbrengst verwachten en hoe pas ik deze gewassen in in het melkveerantsoen?”, “Zal de loonwerkkost niet te sterk stijgen met een maaiteelt op mijn verder gelegen percelen?”, “Kan ik dit werkelijk compenseren met meer opbrengst en/of een lagere onkruiddruk en minder middelengebruik bij mijn maïs?” “Welke keuzes qua teeltrotatie hebben het meeste potentieel zodat mijn ruwvoerproductie beter is opgewassen tegen extreme droogte of hitte?”.

Naast een intensieve begeleiding van 3 netwerken verspreid over Vlaanderen, wordt ingezet op de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke rekentool om de melkveehouders te ondersteunen bij de uitwerking van het rotatieschema voor hun bedrijf.

Wil je op de hoogte gehouden worden over dit project? Dat kan via deze link.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie  en verloopt in samenwerking met Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw, Hooibeekhoeve, Proefhoeve Bottelare en Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw.

Dit project loopt van 1/3/2024 tot en met 28/2/2026.