Vruchtwisseling in het kader van IPM en bodemvruchtbaarheid in beeld

Dit bericht werd geplaatst in Grasland, Maïs, Nieuws, Praktijkonderzoek, Voederbieten en andere gewassen, Voorlichting op .

In het kader van demonstratieproject 4j vruchtwisseling werd een webinar georganiseerd (samen met demo IPM akkerbouw en FABulous Farmers). Tijdens deze webinar gingen we dieper in op de voordelen van teeltrotatie, oftewel vruchtwisseling. Er worden linken gelegd met de opbrengst, de organische koolstofopbouw in de bodem, het beheersen van de onkruiddruk en beheersing van ziekten en plagen bij de teelt van voedergewassen.

De webinar werd opgenomen en kan hier herbekeken worden:

• Deel 1: Vruchtwisseling in het kader van IPM en praktische gebruik vruchtwisselingsscenario’s 2.0 : ing. Joos Latré, Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT (https://youtu.be/NMClrVFa0VI)

• Deel 2: Vruchtwisselingsscenario’s : evolutie organische-koolstofgehalte en stikstofbalans : Ir. Mia Tits , Bodemkundige Dienst van België (https://youtu.be/crke4UeNxZE )

• Deel3: Beheersing onkruiden, ziekten en plagen in een vruchtwisselingsperspectief : ing. Gert Van de Ven, Hooibeekhoeve/LCV (https://youtu.be/27aJGwWzuSk)

• Deel 4: Beheersing van Rhizoctonia solani op een rundveebedrijf : Dr. Ir. Eva Wambacq, Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT (https://youtu.be/69eJXKUZoOo)

De webinar werd georganiseerd binnen de projecten:
– Demonstratieproject 4J-principe van vruchtwisseling bij mais: Juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst

– Interreg NWE-project FABulous Farmers

– Demonstratieproject IPM in de akkerbouw

Georganiseerd door: LCV vzw, Hooibeekhoeve, Bodemkundige Dienst van België en Proefhoeve Bottelare (UGent/HoGent) in samenwerking met Agrocampus

Projectcoördinator: Hooibeekhoeve