Studievergaderingen Voedergewassen 2014

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws op .

Het Landbouwcentrum voedergewassen, de Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Vlaamse overheid – Departement Landbouw &Visserij – Afdeling duurzame Landbouwontwikkeling en hun diverse partners kondigen aan:

 

Studievergaderingen Voedergewassen 2014

Thema’s

De sector voedergewassen is onlosmakelijk verbonden met de dierlijke sector en de rundveehouderij in het bijzonder.  Met het verdwijnen van de melkquota krijgt de maximalisatie van de ruwvoederproductie  meer aandacht.  Voldoende kwaliteitsvolle maïs en gras inkuilen aan een beheersbare kostprijs is één van de belangrijkste doelstellingen.

Dit alles moet gebeuren binnen de randvoorwaarden die opgelegd worden door de mestwetgeving, het GLB beleid, beperkte beschikbaarheid van (dure) landbouwgrond en vaak hoge en wisselende prijzen van aangekochte voeders.

Op deze studieavonden wordt dieper ingegaan op die factoren die de boer wél zelf in de hand heeft.

Vaste waarde binnen de studievergaderingen voedergewassen is de lezing LCV-actueel.  Wijzigende beleidsmaatregelen met impact op teelttechniek komen aan bod :  verplichtingen rond erosie, subsidie mechanische onkruidbestrijding, gevolgen van slechte MAP-meetpunten, …  Ook tips en advies vanuit de proefveldwerking ontbreken niet.  Welk maïsras scoort best in de rassenproeven, hoe maak ik de teeltcombinatie gras-mais toch haalbaar,  heeft rijenbemesting met kunstmest zin en kan dit ook met drijfmest, is kaliumbemesting onderschat bij gemaaid grasland, enz.

Daarnaast kiezen de plaatselijke organisatoren voor één of meerdere onderwerpen die verder uitgediept worden.

Overzicht studiedagen2014

Inlichtingen

Meer inlichtingen over zowel de praktische organisatie als de inhoudelijke programma’s kan bekomen worden bij: