Optimaliseren van de bemesting van maïs

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

Hoe maïs bemesten… de laatste tijd leeft deze vraag meer en meer bij landbouwers. In het verleden stelde de bemesting van maïs weinig of geen problemen. Er kon voldoende mengmest toegediend worden waarmee de behoefte aan voedingsstoffen was ingevuld. De grote hoeveelheden mengmest werden goed verdragen en er bestond nog geen mestwetgeving. Echter de komst van de mestwetgeving bracht hier verandering in. De maïstelers werden geconfronteerd met normen die de hoeveelheid stikstof en fosfor limiteerden.

Enerzijds willen de veehouders zoveel mogelijk gebruik maken van dierlijke mest. Voor hen is dit immers nog steeds de goedkoopste meststof. Anderzijds leggen de lagere bemestingsnormen, en nog meer de nitraatresiduproblematiek, de bemesting van gewassen sterk aan banden. Meer en meer zal bemesting maatwerk worden. Er zijn immers veel factoren die een invloed hebben op de nutriëntendynamiek. Om de complexe oefening te maken tussen het streven naar een optimale opbrengst en toch binnen de regels te werken, willen we u vanuit het Landbouwcentrum voor Voedergewassen deze brochure aanbieden.

Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen en zijn partners voerden hieromtrent het demonstratieproject “Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken” uit. Dit project is het vervolg van het demoproject “Maïs bemesten” in 2008-2009. Het sluitstuk van het project is deze brochure. Met deze brochure wil het LCV de maïstelers een handleiding bieden om de bemesting van de maïsteelt te optimaliseren. Naast deze brochure kunt u ook de nodige informatie vinden over de bemesting van maïs op www.lcvvzw.be.

volledige brochure: Optimalisatie_bemesting_mais