Actuele samenstelling graszaadmengsels 2013 beschikbaar

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

De keuze van een graszaadmengsels bepaalt de opbrengst en kwaliteit van gemaaid of begraasd grasland voor heel wat jaren.  In tegenstelling tot bvb. maïs kies je geen ras of varieteit maar een mengsel van verschillende rassen of soms zelfs soorten gras.  De kwaliteit van een graszaadmengsel wordt bepaald door de eigenschappen van de aparte rassen die erin zitten en in hoeverre deze aansluiten bij het gebruiksdoel.

Rasverschillen zijn belangrijk, doch verdwijnen in het niets bij een slechte uitbating!  De keuze van de betere rassen kan een meeropbrengst opleveren van 10 %, maar verschillen in uitbating kunnen oplopen tot meer dan het dubbele!  Alleen wie een gepaste mengselkeuze weet te combineren met een goed management bekomt optimale resultaten.

Jaarlijks verzamelt het LCV de actuele samenstelling van de weidemengsels die op de markt zijn.  Ze worden ingedeeld in

  •  mengsels met 100% engels raaigras die geschikt zijn voor intensief gebruik
  •  complexe weidemengsels
  • weidemengsels met klaver
  • maaimengsels
  • maaimengsels met klaver
  • weidemengsels voor paarden (en schapen)

Telkens wordt hun samenstelling (in gewichts%) en de beknopte eigenschappen van de rassen weergegeven.  Voor de landbouwkundige eigenschappen van de gras of klaverrassen zelf wordt doorverwezen naar de rassenlijsten zelf.

Let wel op : in de loop van het seizoen wordt de samenstelling van een mengsel vaak aangepast.  Vergelijk het etiket op de zak zaaizaad met de gepubliceerde samenstelling. We stellen het op prijs indien u als landbouwer of zaaizaadfirma wijzigingen in samenstellingen aan ons doorgeeft.  Zo kunnen we de tabellen actualiseren.

 

Brochure: Grasmengsels 2013

Projectcoördinator: An Schellekens , Alex de Vliegher