Ken jij de 4J’s voor vruchtafwisseling?

Dit bericht werd geplaatst in Grasland, Maïs, Nieuws, Praktijkonderzoek, Voederbieten en andere gewassen op .

Wil jij als landbouwer je vruchtwisseling op je rundveebedrijf onder de loep nemen? Dat kan voortaan met de uitgebreide applicatie CNslim© . Je krijgt niet alleen een beeld krijgen van de evolutie van organische stof
maar ook van wat de impact is op gebied van nitraatresidu. Via interactieve workshops gingen landbouwers aan de slag met CNslim©.

Kon je er niet bij zijn en wil je de presentatie van de workshop herbekijken? Dat kan via deze link op onze website.

Maïs is samen met gras het basisbestanddeel van het rantsoen voor het rundvee. Op de meeste
rundveebedrijven, in het bijzonder op de gespecialiseerde melkveebedrijven, neemt maïs het grootste
deel van het bouwland in en wordt vaak meerdere jaren na elkaar geteeld. De laatste jaren komen de
problemen van deze monocultuur echter meer en meer in beeld door de lagere bemestingsnormen
en de extreme weersomstandigheden. Door deze veranderde omstandigheden wordt bodemkwaliteit
een speerpunt om de maïsteelt robuuster te maken en de opbrengst en kwaliteit ervan te garanderen.
Ook MAP6 besteedt aandacht aan de bodemkwaliteit.
Gebaseerd op de resultaten van het demoproject 2-2015 “Richtsnoeren voor een betere
bodemvruchtbaarheid door het doorbreken van de monocultuur maïs
” werkt dit project
verder aan de optimalisatie van de teeltrotaties op de rundveebedrijven. Het doel moet zijn om met de juiste teelt op de juiste plaats met de juiste techniek de juiste opbrengst te kunnen halen. Het project wil dit
realiseren door de landbouwers te blijven informeren over de voordelen van vruchtwisseling, over
mogelijke bijkomende teeltmaatregelen om eventuele nadelen van bepaalde rotaties op te vangen,
hoe om te gaan met de bepalingen in MAP6 en het 4J-principe toe passen enz.
Het project is een samenwerking van LCV, BDB, Proefhoeve Bottelare en Hooibeekhoeve.