Focusgebied 2014

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek, Waterkwaliteitsgroepen op .

Overzicht van focusgebieden in Vlaanderen voor 2014

​Recent werd het nieuwe focusgebied voor 2014 bekend gemaakt. Voor dit jaar betekent dit dat er 280 000 ha van het landbouwareaal gemarkeerd staat als focusgebied, waarvan 19 500 ha nieuw zijn. Aan de andere kant zijn er ook een aantal gebieden, goed voor ruim 30 000 ha in 2013, weggevallen. Zij zijn erin geslaagd om 2 jaar lang goede resultaten te behalen.

 

 

Binnen het focusgebied van 2014 zijn er gebieden die inmiddels een bonus hebben opgebouwd, namelijk 48 000 ha. Indien hier volgend winterjaar geen overschrijdingen gemeten worden aan het MAP-meetpunt en/of als de evolutie van het grondwater gunstig blijft, dan kunnen deze gebieden in 2015 de status van niet-focusgebied behalen.

Land- en tuinbouwers bij wie de Mestbank in het najaar van 2013 een nitraatresidu heeft vastgesteld boven de vierde en hoogste drempelwaarde, moeten in 2014 op al hun percelen die in focusgebied liggen bijkomende maatregelen nemen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op 17 januari 2014. De bijkomende maatregelen omvatten het volgende:

  • op alle percelen die in focusgebied 2014 liggen mag maximaal 155 kg N/ha uit dierlijke mest aangewend. Er kan op deze percelen geen derogatie of beheerovereenkomst water toegepast worden.
  • indien het perceel met het hoogste maatregelenpakket ook in focusgebied ligt, dan mag men op dit perceel geen enkele vorm van bemesting toepassen. Ook begrazing is niet toegestaan

Focusgebied 2014

Toelichting bij de inkleuring:

  • Zones die blauw of groen ingekleurd zijn, werden aangeduid als focusgebied 2014; een groene inkleuring wijst op een bonusopbouw. 2 jaar in bonusgebied betekent wegvallen van focusgebied in die regio’s.
  • De gearceerde zones geven de gebieden weer die in 2013 oorspronkelijk aangeduid werden als focusgebied; een rode arcering duidt de gebieden aan die geschrapt worden als focusgebied voor 2013 omdat een andere oorzaak dan land- of tuinbouw verantwoordelijk was voor slechte resultaten op een MAP-meetpunt.
  • Zones die blauw ingekleurd zijn maar niet gearceerd, zijn nieuw afgebakende focusgebieden in 2014.
  • Zones die geen onderliggende kleur hebben en gearceerd zijn, zijn gebieden die in 2013 nog focusgebied waren maar in 2014 hun statuut als focusgebied verliezen. Deze gebieden hadden in 2011-2012 (afbakening 2013) een bonus opgebouwd die ze in 2012-2013 (afbakening 2014) verzilverd hebben.