het potentieel van sojakuil in Vlaanderen

“Meer eiwit van eigen bodem” is een statement dat vaak te lezen valt in beleidsdocumenten en de vakpers. Melkveehouders zijn tot op vandaag hoofdzakelijk afhankelijk van aankoop van eiwitrijke bijproducten. Een ruwvoeder rijk aan hoogwaardig eiwit dat eenvoudig geteeld en bewaard kan worden is iets waar vele bedrijven naar op zoek zijn. In dit project willen we onderzoeken of het inkuilen van soja (als groene plant) een kans maakt binnen de Vlaamse melkveehouderij. Verschillende sojarassen en oogsttijdstippen zullen worden onderzocht. Er wordt over twee groeiseizoenen nagegaan of de kwaliteit van een sojakuil kan verhoogd worden door de combinatie met maïskuil of met kuiladditieven om vervolgend via schaalvergroting met kubicontainers verder in te zoomen op kuilkwaliteit, chemische samenstelling, in vitro verteerbaarheid en voederwaarde. Uiteindelijk wordt in de pens van melkkoeien het ingekuilde materiaal getest op afbraak van organische stof en eiwit voor het afleiden van de eiwitwaarde (DVE, OEB).

Projectverantwoordelijke: ILVO en proefhoeve Bottelare HoGent/UGent