Geïntegreerde onkruidbeheersing in maïs en maïs met onderzaai gras

Elke maïsteler moet sinds 1 januari 2014 de principes van IPM toepassen op zijn bedrijf. Wettelijk komt het voor wat geïntegreerde onkruidbeheersing betreft neer op het toepassen van goede agrarische praktijken bij het uitvoeren van chemische onkruidbestrijding. De basisprincipes van een geïntegreerde aanpak zijn vaak evenwel onvoldoende gekend, alsook de mogelijkheden van het combineren van chemische én mechanische onkruidbeheersing.

De techniek van zowel het gelijktijdig inzaaien van gras, alsook de onderzaai van gras bij maïs staat de laatste tijd terug in de belangstelling bij de Vlaamse melkveehouder. Het projectvoorstel voorziet dan ook in het vergelijken van verschillende onkruidbeheersingsstrategieën gaande van conventionele chemische aanpak met IPM-toets tot combinaties van chemisch en mechanisch uitgebreid met het voorstellen van passende herbicidencombinaties in maïs met grasonderzaai en dit over twee jaar op twee locaties.

Projectverantwoordelijke: proefhoeve Bottelare HoGent/UGent