Voederbieten, een oud maar (klimaat)robuust gewas
Voederbieten, een oud maar (klimaat)robuust gewas
Voederbieten zijn een smakelijk voer en ze kunnen deels krachtvoer vervangen. De laatste jaren profileerden voederbieten zich ook als een klimaatrobuust gewas gezien de mogelijkheid tot groeicompensatie na een droogteperiode. De teelt zit dan ook in de lift, met jaarlijks een gestage stijging van het areaal.
Voederbieten, een oud maar (klimaat)robuust gewas
Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf
Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf
Met de implementatie van het nieuwe GLB en de richtlijnen van IPM is de landbouwer verplicht om aan vruchtwisseling te doen op zijn percelen. Vruchtwisseling is een belangrijke maatregel om een landbouwbedrijf klimaatrobuust te maken: door een verbeterde bodemgezondheid, krijgt men een stabielere opbrengst en de landbouwer doet aan risicospreiding.
Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf
Gras@vies: grasklaver met advisering op maat
Gras@vies: grasklaver met advisering op maat