Publicaties

Na elk onderzoeksproject worden de resultaten beschreven in een artikel of rapport.  Heel wat van deze publicaties lees je in de Vlaamse vakpers, maar we stellen ze ook graag blijvend ter beschikking via onze website.

Onderstaande lijst bevat alle publicaties met de meest recente bovenaan.  Wil je info over een specifiek onderwerp, gebruik dan zeker de zoekfunctie.

Wil je nog extra achtergrondinformatie of een advies toegespitst op uw bedrijfssituatie, aarzel niet om ons te contacteren via lcv@provincieantwerpen.be.  Ook voor een afgedrukt exemplaar van een rapport of publicatie kan je bij het lcv secretariaat terecht op 014 85 27 07.


Er zijn 158 resultaten gevonden.

 1. B2010/1brochure 'optimalisatie van onkruidbestrijding in maïs'

 2. Onkruidbestrijding in maïs vraagt maatwerk - resultaten praktijkproeven 2009

 3. Bladvlekkenziekte bij maïs: een blijvend probleem?

 4. Humuszuren als hulpmiddel voor de optimalisatie van opbrengst en kwaliteit van raaigras bij verminderde bemesting

 5. Samenstelling graszaadmengsels 2009

 6. Inkuilen met het oog op minimale broei- en schimmelontwikkeling bij maïs : lcv test broeiremmers 2007

 7. Bladluizen in maïs 2008

 8. Ook voor de bodem conditiescore en een berekend rantsoen - bemesting voedergewassen

 9. Voorlichtingsnetwerk afrijping silomaïs in 2008

 10. Resultaten rassenproeven biogas-maïs 2008

 11. Resultaten rassenproeven korrelmaïs 2008

 12. Teeltverloop seizoen 2008

 13. Voedermengwagens vergeleken. resultaten demodagen ?gemengd voederen? 2008

 14. Vlot op weg met sectorgids en lastenboek

 15. Kan koolzaadkoek ingeschakeld worden in melkveerantsoenen?

 16. Kunnen voederbieten perspulp vervangen in het melkveerantsoen?

 17. Voederbieten opnieuw in beeld

 18. Voederwaarde van 4 grasklaverkuilen: witte klaver versus rode klaver

 19. Stikstofbemesting van klaver en luzerne, al dan niet gemengd met raaigrassen

 20. Bewust beperkt beweiden. beter voor koe en boer?

 21. Aanleg van gras/klaver na 1 oktober?

 22. Samenstelling graszaadmengsels 2008

 23. Zwavel- en seleniumbemesting bij grasland

 24. Humifirst als bodemverbeteraar in de gras- en maïsteelt

 25. Vroegrijpheid bij maïs: fao-index de maatstaf?

 26. Bladvlekkenziekte bij maïs

 27. Resultaten rassenonderzoek biogas-mais 2007

 28. Resultaten rassenonderzoek korrelmaïs 2007

 29. Teeltverloop seizoen 2007

 30. Een adequate onkruidbestrijding in maïs vraagt de nodige aandacht!