Aanvraag begeleiding CVBB

Hebt u een perceel met een te hoog nitraatresidu of hebt u ondersteuning nodig bij het opstellen uw bemestingsplan? Vraagt u zich ook af hoe u in een steeds strikter worden mestbeleid nog rendabel ruwvoeder kunt winnen? Dan kan u bij ons terecht.
Wij bieden bemestingsadvies op perceelsniveau afgestemd op de bedrijfsvoering.

Een ruime waaier van onderwerpen kunnen aan bod komen: efficiënte inzet van dierlijke mest en reststromen uit verwerking/vergisting, bemestingstechnieken, bodemvruchtbaarheid, teeltrotatie, problemen met residu …
Hierbij delen we graag de ervaring die wij als landbouwcentrum hebben opgebouwd.

Stel je kandidaat

Persoonlijke gegevens

Naam en voornaam *

Adres *

Telefoon/GSM *

E-mailadres *

Bedrijfsgegevens

Activiteit*
Landbouwer in hoofdberoepLandbouwer in bijberoep

Sector bedrijf (meerdere antwoorden mogelijk) *
MelkveePluimveeVarkensVleesveeAkkerbouwAndere

Begeleiding

Ik wil begeleiding voor: